samvirkelaget and Stoppvolden25 apr 2007 04:11 pm

Mens vi venter spent på hvorvidt politiet skal gjøre alvor av truslene om å hindre albumet vårt fra å komme ut og stoppe konserten vår på Samfunnet i Trondheim fredag, kan jeg friste med dette innslaget fra NRK Midt Nytt:

Enn så lenge har det blitt med truslene, sjøl om Politiets Fellesforbund stadig nærmer seg en faktisk anmeldelse. På deres nettsider la de onsdag ut dette brevet hvor de formaliserer anklagene.

”Konklusjonen i den juridiske vurderingen er at å navngi politimannen og å koble navnet mot dødsfallet slik det blir gjort i sangteksten, ikke kan forsvares innenfor ytringsfriheten, fordi det ikke finnes tilstrekkelige holdepunkter for at påstandene har dekning i virkeligheten” heter det blant annet i brevet.

For ordens skyld vil jeg gjerne påpeke tre ting:

1) Det blir ikke framsatt noen påstander i låta ”Stopp volden” som ikke allerede har vært omtalt i media. Konkret om Obiora-saken skriver Adresseavisa at ”(d)e involverte (politimennene) har opplyst at det ble tatt halsgrep på Obiora i forbindelse med pågripelsen. Politimannen som skal ha tatt halsgrepet, er den samme som ble tiltalt og frikjent i Baidoo-saken. (…) Rettsmedisinere som har avgitt rapport i saken konkluderer med at Obiora mest sannsynlig døde av kvelning.

Finnes det ikke tilstrekkelig holdepunkt for å knytte en politimann som selv innrømmer å ha kvelt en mann som deretter døde av kvelning til dødsfallet?

2) Hverken ordet ”morder” eller ”drapsmann” blir brukt i vår tekst, og den konkrete linja hvor politibetjenten blir nevnt er «Gir man rætt te voldsbruk te Trond Volden / bør mainn nok ta å skjærp innj på kontrollen«.

Er dette et så grovt utsagn at det er rett og rimelig av politiet å stoppe oss fra å spille låta offentlig på konsert?

3) Adresseavisa og andre norske aviser har i flere artikler skrevet at politimannen som tok kvelertak på Obiora er den samme som var tiltalt i Baidoo-saken. Klikk på linken. Artiklene om Baidoo-saken navngir politibetjenten og ligger fortsatt tilgjengelig på nett. Er det ulovlig å legge sammen to og to?

Den gang da når politimannen ble funnet fri for skyld skreiv Dagbladet på lederplass at «Trondheim byrett har bekreftet at det er makten, ikke retten som rår når politiet kommer i klammeri med borgerne«. Det blir spennende å se om retten vil bekrefte dette også nå, både for oss og Obiora.

Andre ting av Don Martin

Related posts:

Og mens vi venta på dommen, spilte vi låta ...
Etter bevisets stilling
Lydverkets reportasje på YouTube

4 Responses to “Mens vi avventer rettergang”

 1. on 25 apr 2007 at 18:08 Amos Keppler

  Ytringsfriheten burde jo og bør jo også dekke påstander «uten rot i virkeligheten». Det er jo hele POENGET for søren. Men det er ikke overraskende at maktens bøller «misforstår» dette.

  Deres definisjon av virkeligheten og ytringsfriheten bør slevsagt ingen kjøpe.

 2. on 30 apr 2007 at 3:35 Don Martin

  Og det gjorde heldigvis retten heller ikke!

 3. on 02 mai 2007 at 10:41 Anonymous

  Ka med å tenk på familien t han dåkk så flott sett i gapestokk! Æ vet dæm ikke har det lett nå med alt det dåkk har stelt i stand!
  D e lov å bruk hode!

 4. on 03 mai 2007 at 16:47 ARGGG

  Hva er det med alle deres som skriker om politimannens familie? Hvem er det som snakker om den avdødes familie? Er det noen som tenker på hva slags belastning det er for dem at saken fortsatt «etterforskes» selv om det er masse vitner og det er helt klart hva som har skjedd og hvem som var innblandet?

  Hvorfor skriker dere ikke opp når politiet offentliggjør navn og bilde på folk de mistenker – men ikke har dømt – i andre saker? Er det bare når det er politi som er involvert at dere er opptatt av rettssikkerhet, eller er det bare fordi dere har lest i avisen at det i denne saken er opprørende at noen har blitt navngitt at dere nå selv mener det?

  Vi snakker om en offentlig maktperson her folkens, som etter alt å dømme har gjort et grovt overgrep. Og maktens menn beskytter ham og angriper alle som kritiserer! Jeg gjentar; hva med familien til Obiora?

Trackback this Post | Feed on comments to this Post

Leave a Reply