Gatas Parlament har laga låta I John Reiers fravær på skiva vår Dette forandrer alt. Låta handler om John Reier Martinsens liv og død, og her kan du kikke på posten som heter Om John Reier Martinsen.

Til glede for nye lesere, dvs. Lesere som ikke fulgte aktivt med i Klassekampen i 1987, legger vi ut en kritisk gjennomgang av manglene i politietterforskninga i etterkant av John Reier Martinsens død. Det er ikke fryktelig mye å finne på interwebz, så her har vi vært i de dype pressearkivene til klassens avis fra dengang det betydde noe, og scanna og lest. Artikkelen var en del av en serie skrivi av Per Gunnar Gabrielsen. Vi har spørt han pent om å få publisere.

Her er den aktuelle låta, I John Reiers fravær:

  Hvilke hensyn styrte politietterforskninga?
  I artikkelen i går om drapet på John Reier Martinsen argumenterte jeg for at drapet i utgangspunktet matte behandles som noe helt annet enn en ulykkeshending. I denne artikkelen skal jeg ta for meg politi etterforskinga
  i seks punkter.
  I TIMENE ETTER drapet på Joatkavannet lørdag kveld 1. februar 1986 visste politiet hvem som var drept, at han var drept med en snøscooter og at turkameraten til John Reier Martinsen også var blitt påkjørt. Etterforskerne
  fikk med andre ord et uvanlig godt bakgrunnsbilde når de tok til med sjølve etterforskinga av drapet.
  Likevel er etterforskinga en sammenhengende rekke med det som menigmann vil kalle tabber og fell – Enkeltvis kan de forklares med mangel på rutine, feil som rommes av en normal tabbekvote. Men lagt etter hverandre og sett i sammenheng, reiser Vest-Finnmark Politikammer sjøl mistanken mot seg om at dette ikke skyldes tilfeldigheter, men styres av andre hensyn enn hensynet til å kartlegge de virkelige omstendighetene rundt drapet.
  Continue Reading »